Odpovědný, transparentní
a vstřícný Liberecký kraj
2016
logo věřím starostům

Magazín SLK – březen 2016

Magazín SLK březen 2016
Download PDF magazínu SLK – březen 2016

(TZ) Staráme se o náš kraj

Chceme zopakovat náš úspěch, máme totiž náskok a nabízíme voličům zkušené profesionály s výsledky.

Těšíme se na krajské volební klání, protože tentokrát máme náskok. Nejsme už žádní nováčci a díky krajskému úspěchu v roce 2012 jsme na vlastní kůži pocítili, jaké to je, náš domovský kraj opravdu reálně řídit a nést za stav Libereckého kraje skutečnou dennodenní odpovědnost. Výsledek minulých krajských voleb nás mile překvapil a zároveň nám umožnil plnit naše předvolební sliby občanům. Ne všechno se nám samozřejmě podařilo bezezbytku dokončit, rádi bychom proto pokračovali v plnění našich závazků i po podzimních volbách. Zárukou budiž naše kandidátní listina opět sestavená ze zkušených starostek a starostů, komunálních politiků a regionálních osobností zvyklých dennodenně řešit zodpovědnost a úkoly svěřených obcí a vesnic našeho kraje.


Program

Společným heslem pro krajské volby 2012 bylo: „CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ“, postavený na pěti základních tezích, na jejichž splnění od počátku pracujeme.
Jde o:

Průhledné a zodpovědné rozhodování Libereckého kraje
Prosadili jsme férové soutěže jako cestu k úsporám veřejných peněz a díky tomu došlo k výrazným úsporám. Zrušili jsme nesystémové dotace, které byly většinou určeny stranickým kamarádům a známým. Rozhodování dnes funguje podle jasných pravidel, v přímém přenosu a pod přísným dohledem veřejnosti. Každá podepsaná smlouva, každá faktura a každá utracená koruna – to vše je zveřejňováno na transparentním webu kraje. Zrušili jsme „trafiky“ a neopodstatněné výhody v oblasti bydlení, dopravy a servisu krajských politiků, ale i v dozorčích radách a máme za to, že hospodaření krajských firem hlídají odborníci. Všechny soutěže jsou administrovány odborníky z Krajského úřadu, nikoli externími firmami. V hodnotících komisích mohou zasednout zástupci všech politických subjektů včetně opozice (využívá pouze KSČM). Za účelem rozvoje kraje jsme zřídili Ekonomickou radu Libereckého kraje, kde s hejtmanem a radními spolupracují významní podnikatelé a zaměstnavatelé z regionu, ale i představitelé vysokých škol nebo hospodářských profesních sdružení. Podařilo se nám obnovit fungování krajské tripartity (Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje).

Liberecký kraj vstřícný ke svým obyvatelům
Z obcí, občanů, neziskového sektoru a zaměstnavatelů jsou dnes skuteční krajští partneři. Usilujeme o prosazení jasných pravidel pro spravedlivou podporu venkova, kultury, sportu a neziskového sektoru. Od počátku nasloucháme názorům veřejnosti a snažíme se hledat ta nejlepší možná řešení problémů kraje. Peníze dnes zůstávají tam, kde jsou potřeba a to ve školách, nemocnicích a domovech důchodců. Podařilo se nám také nastavit efektivní a fungující systém údržby a oprav krajských silnic. Při rozhodování musí mít vždy přednost jasná kritéria před známostmi, stranickými knížkami a zákulisními dohodami. Navýšili jsme podporu dobrovolným hasičům, kteří jsou jako první a často jediní připraveni okamžitě pomáhat lidem tam, kde je to potřeba. V jejich podpoře budeme i nadále jednoznačně pokračovat, jakož i ve spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému. Díky upraveným dotačním titulům je možné podporovat i neziskový sektor. Každému jednání Sdružení obcí Lk je přítomen hejtman nebo jeden z náměstků, organizujeme pravidelné semináře a informační setkání pro starosty. V rámci transformace sociálních služeb máme připraveny další 4 velké projekty. Investujeme do zlepšování stavu škol, trváme na udržení jejich stávajícího množství.
Obnova majetku Libereckého kraje a Odpovědné hospodaření Libereckého kraje bez dalšího zadlužování
Za vlády koalice ODS a ČSSD v letech 2005 – 2008 bylo investováno do majetku LK 3,5 mld. Kč a zároveň došlo ke zvýšení zadluženosti Libereckého kraje o 917 mil. Kč. Výsledek investic po odečtení přijatých dluhů byl 2 583 mil. Kč.
Za vlády koalice ČSSD a SOS v letech 2009 – 2012 byly investice 4,7 mld. Kč a přitom zvýšení zadluženosti Libereckého kraje o 48 mil. Kč. Výsledek investic po odečtení přijatých dluhů tedy činil 4 652 mil. Kč.
Za současné vlády SLK, ČSSD a ProLK – tedy oproti předchozím údajům jen za 3 roky (2013‑2015) se investovalo 5,06 mld. Kč a přitom snížení zadluženosti Libereckého kraje o 404 mil. Kč (z 1 152 186 tis. Kč na 748 279 tis. Kč). Po přepočtu na tři roky včetně odmazání dluhu je i tak součet investic nejvyšší za všechna období – 5 303 mil. Kč.

Odstranění škod na majetku kraje způsobených povodní v roce 2010
Rovněž se snažíme rozptýlit všechny vzpomínky na ničivé povodně – podařilo se nám odstranit veškeré vzniklé škody na majetku. Celkově bylo investováno 1 098 070 865 Kč, z toho dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činila 637 mil. Kč.
Každou z výše uvedených zásad bychom mohli rozvést do dlouhých a detailních textů. Dnes už – po téměř čtyřech letech dennodenní práce na krajském úřadě, umocněné zkušeností čtyř roků v opozici – víme skutečně jasně, že práce nikdy nemůže skončit, protože je stále co zlepšovat, modernizovat, budovat a podporovat. Všechna práce a splněné, které už je dnes za námi vidět, je vlastně i naším novým volebním programem a závazkem, že slíbené myslíme skutečně vážně. Chceme a musíme na ni navázat. Jen stabilní a zodpovědné vedení kraje zaručí kontinuitu projektů a využití veškeré energie pro úspěšnou práci ve prospěch všech občanů Libereckého kraje. Vážíme si každého názoru, i když je třeba zcela odlišný, než je ten náš. Umíme naslouchat a hledat smírné a konstruktivní řešení. Věříme, že se nám právě díky tomu daří a bude i nadále dařit prosazovat náš volební program z roku 2012 obohacený novými zkušenostmi, nápady, ale i potřebami našeho domovského kraje. Letošní kampaň by měla být zaměřena především na regionální témata – stav krajských silnic, dopravní obslužnost, dostupná zdravotnická péče, uspokojivý stav středních škol a vzdělávání a další.

Dne 24. 3. 2016 byla sněmem SLK schválena kandidátka pro letošní krajské volby. Za našimi kandidáty stojí především úspěšná práce v obcích a městech, kde dostávají opakovaně důvěru občanů. Na kandidátce jsou 3 zastupitelé, 38 starostů, poslanec, senátor, dva krajští radní, dva náměstci hejtmana a hejtman. Kandidátka je podporována starosty a místostarosty ze 145 obcí Libereckého kraje.

 1. Martin Půta – 44 let, hejtman Libereckého kraje od roku 2012, starosta Hrádku nad Nisou v letech 2002 – 2012, původní povolání technolog a vedoucí výroby, od roku 2011 předseda Euroregionu Nisa, ženatý, 3 děti
 2. PhDr. Hana Maierová – 62 let, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury od roku 2012, starostka Turnova v letech 2006 – 2012, původní povolání historička – archivářka, vdaná, 2 děti, 3 vnoučata
 3. Marek Pieter – 42 let, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, v letech 2002 – 2012 starosta Desné, původní povolání technický pracovník a vedoucí výroby, ženatý, 4 děti
 4. Ing. Eva Burešová – 38 let, od roku 2010 starostka městka Doksy, od roku 2012 krajská zastupitelka, předchozí povolání ředitelka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, 2 děti
 5. Ing. Květa Vinklátová – 50 let, od roku 2014 zastupitelka Statutárního města Liberec, členka občanského sdružení Náš kraj, majitelka nakladatelství KNIHY 555 Liberec, 2 děti
 6. Lena Mlejnková – 41 let, od roku 2015 starostka Semil, v předchozím období místostarostka, od roku 2012 krajská zastupitelka, již 20 let dobrovolná hasička, vdaná, 2 děti
 7. Ing. Vladimír Boháč – 65 let, předseda okresní organizace ČUS v Liberci od r. 1990, předseda Krajské organizace ČUS Libereckého kraje od r. 2001, původní povolání technik a ekonom, od roku 2012 krajský zastupitel, ženatý, 2 děti
 8. Ing. Michael Canov – 55 let, starosta města Chrastava od roku 2002, od roku 2012 krajský zastupitel, stále působí i jako učitel chemie na libereckém gymnáziu
 9. Mgr. Jaromír Dvořák – 55 let, starosta Nového Boru od roku 2010, od roku 2012 krajský zastupitel, původní povolání středoškolský učitel, ženatý, 2 děti
 10. Mgr. Jan Farský – 36 let, od roku 2010 Poslanec parlamentu ČR, v letech 2006 – 2014 starosta Semil, původní povolání právník, v letech 2008 – 2010 krajský zastupitel, vedoucí skautského střediska v Semilech, ženatý, 1 dítě
 11. Vladimír Stříbrný – 47 let, starosta Heřmanic od roku 2002, krajský zastupitel od roku 2012, dobrovolný hasič od roku 1982, ženatý, 3 děti
 12. Mgr. Jiří Ulvr – 44 let, starosta Studence od roku 2006, původní povolání prodejní zástupce, ženatý, 3 děti
 13. Jiří Löffelmann – 56 let, starosta Skalice u České Lípy od roku 1994, krajský zastupitel od roku 2012, ženatý, 3 děti
 14. Mgr. Petr Tulpa – 57 let, člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, v letech 2006 – 2010 starosta Jablonce nad Nisou, původní povolání středoškolský učitel, ženatý, 2 děti
 15. Vladimír Mastník – 69 let, člen rady kraje, řízení rezortu dopravy, v letech 1998 – 2003 a 2006 – 2014 starosta Lomnice nad Popelkou, ženatý, 2 děti
 16. Mgr. Daniel David – 44 let, starosta Janova nad Nisou od roku 2001, původní povolání učitel ZŠ, ženatý, 3 děti
 17. Jan Sviták – 42 let, starosta obce Prysk, předseda Svazku obcí Novoborsko, ženatý, 2 děti
 18. Josef Horinka – 47 let, od roku 2012 starosta Hrádku nad Nisou, 25 let předseda fotbalového oddílu TJ Slovan Hrádek n. N. , ženatý
 19. Mgr. František Lufinka – 58 let, od roku 2014 starosta Železného Brodu, původní povolání učitel, ženatý, 2 děti
 20. Ing. Tomáš Hocke – 40 let, od roku 2013 starosta Turnova, vedoucí turnovských skautů, ženatý, 2 děti
 21. Lukáš Pohanka – 37 let, v letech 2008 – 2013 a 2014 – dosud starosta Vratislavic nad Nisou, ženatý, 2 děti
 22. Bc. František Kučera – 48 let, starosta Kamenického Šenova od roku 2010, ženatý, 2 děti
 23. Eva Zbrojová – 53 let, starostka Harrachova od roku 2010, původní povolání podnikatelka v cestovním ruchu a provozovatelka městského infocentra, vdaná, 2 děti
 24. Jaroslav Demčák – 38 let, starosta Hejnic od roku 2014, místostarosta v letech 2006 – 2014, původní povolání učitel
 25. Mgr. Vladimír Vyhnálek – 50 let, starosta Tanvaldu od roku 2014, původní povolání učitel, 2 děti
 26. Ing. Jana Čechová – 53 let, starostka Jilemnice od roku 2014, v letech 2006 – 2014 místostarostka, vdaná, 2 děti
 27. Ing. Radek Lípa – 36 let, starosta Zákup od roku 2010, původní povolání lesník, myslivec, 1 dítě
 28. Jiří Černý – 32 let, starosta Zlaté Olešnice od roku 2010, předseda Sdružení místních samospráv, člen rady mládeže hasičů Jablonec n. N., ženatý, 2 děti
 29. Markéta Khauerová – 40 let, starostka Hodkovic nad Mohelkou od roku 2014, vdaná, 2 děti
 30. Ing. Petr Matyáš – 39 let, starosta Rokytnice nad Jizerou od roku 2003, dobrovolný hasič, ženatý, 2 děti
 31. Štěpán Slaný – 32 let, hráč a manažer FBC Česká Lípa, zastupitel města Česká Lípa od roku 2014, ženatý, 1 dítě
 32. Ing. Jiří Formánek – 38 let, starosta Bílého Kostela nad Nisou od roku 2006, 1 dítě
 33. Lenka Malá – 48 let, starostka Tatobit od roku 2006, hasička, myslivec, vdaná, 2 děti
 34. Jiří Rýdl – 53 let, starosta Jablonného v Podještědí od roku 2014, v letech 2010 – 2014 místostarosta, rozvedený, 2 děti
 35. Ing. Jan Mečíř – 58 let, v letech 1996 – 2002 ředitel střední průmyslové školy, od roku 2002 starosta Stružnice, ženatý, 1 dítě
 36. Mgr. Jan Berki – 34 let, od roku 2014 zastupitel Statutárního města Liberec, vysokoškolský učitel, dlouholetý aktivní skaut
 37. Jaroslav Kořínek – 51 let, starosta Desné od roku 2012, ženatý, tři děti
 38. Milan Götz – 33 let, starosta Kunratic od roku 2010, dobrovolný hasič, ženatý
 39. Ing. Luděk Sajdl – 51 let, starosta obce Přepeře od roku 2002, ženatý, 2 děti
 40. František Kaiser – 67 let, starosta Mimoně od roku 2006, ženatý, 3 děti
 41. Jiřina Brychcí – 51 let, starostka OSH Jablonec nad Nisou od roku 2005, vdaná, 1 dítě
 42. Michal Rezler – 54 let, starosta Malé Skály od roku 2010, starosta Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála, ženatý, 2 děti
 43. Zbyněk Polák – 45 let, starosta Žandova od roku 2006
 44. Luboš Marek – 49 let, starosta Kořenova od roku 1998, ženatý, 3 děti
 45. Jiří Vosecký – 64 let, senátor Parlamentu ČR, starosta Okrouhlé v letech 1996 – 2014, ženatý, 2 děti
 46. Leona Vránová – 49 let, starostka Šimonovic od roku 2006, vdaná, 2 děti
 47. Mgr. Zdeněk Hlinčík – 55 let, starosta Stráže pod Ralskem od roku 2014, ženatý, 2 děti
 48. Mgr. Josef Šimek – 39 let, starosta Lomnice nad Popelkou od roku 2014, místostarosta v letech 2006 – 2014, původní povolání učitel, ženatý, 2 děti
 49. Jindřiška Halasníková – 46 let, starostka Sosnové od roku 2010, vdaná, 2 děti
 50. Jana Mlejnecká – 63 let, starostka Chotyně od roku 2002, 4 děti

Marek Pieter
Předseda SLK

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF


Fotografie z tiskové konference SLK

Tisková konference SLK Tisková konference SLK Tisková konference SLK Tisková konference SLK Tisková konference SLK

Magazín SLK – únor 2016

Magazín SLK únor 2016
Download PDF magazínu SLK – únor 2016

Magazín SLK – leden 2016

Magazín SLK leden 2016
Download PDF magazínu SLK – leden 2016

Magazín SLK – prosinec 2015

Magazín SLK prosinec 2015
Download PDF magazínu SLK – prosinec 2015

PF 2016

PF 2016 SLK

(TZ) Zastupitelům SLK se v České Lípě podařilo prosadit vznik třídy pro batolata

Tisková zpráva:

Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj se dlouhodobě zajímá o potřeby mladých lidí, v největších městech na Českolipsku bylo proto jedním z bodů volebního programu i zřízení tzv. batolecích tříd. Pro vznik takových tříd je nutné, aby měla obec volné kapacity ve školkách – pak je může využít pro skupiny dětí mladších tří let. Takové děti byly dosud přijímány jen výjimečně. Je vhodné, aby batolata byla oddělena od starších dětí, protože školka, definována právě věkem 3 let, už musí plnit jisté úkoly vzdělávací. Oproti tomu zřízení a provoz samostatných zařízení jeslového typu je daleko nákladnější. Speciální třídy pro batolata již fungují v Novém Boru, mají velký úspěch, neboť pomáhají rodičům, kteří musí nastoupit po rodičovské dovolené do práce a zároveň si nemohou dovolit platit soukromé hlídání. „V Novém Boru funguje tato speciální třída od letošního září. Zájem rodičů předčil veškerá naše očekávání, a proto připravujeme otevření druhé takové třídy“, doplnil starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák (SLK).

Na základní provoz batolecí třídy půjdou v České Lípě dva miliony korun, další miliony  plánuje město vydat na stavební úpravy školek. „Toto opatření je v době, kdy ještě nemají mnohá města místa ve školkách, značný nadstandard a činí města atraktivnější. SLK je v České Lípě také jedinou stranou, které má ve svém politickém  programu potřeby  handicapovaných, která – a to dlouhodobě – bojuje za vznik nových  pavilonů pro děti s těžkými  handicapy a autismem. Na základě naší iniciativy  je v novém rozpočtu na rok 2016 10 milionů pro stavbu nového pavilonu“, dodává Mgr. Tomáš Vlček, zastupitel města Česká Lípa za SLK a předkladatel návrhu na zřízení třídy pro batolata. Batolecí třída by měla být v provozu od září 2016, vytipované jsou prozatím MŠ Špičák a  MŠ v  Dolní Libchavě. 

V Liberci dne 22. 12. 201
Marek Pieter, předseda SLK

Magazín SLK – listopad 2015

Magazín SLK listopad 2015
Download PDF magazínu SLK – listopad 2015

Náš kraj – náš domov č. 11 / 2015

Náš kraj 11-1 Náš kraj 11-2 Náš kraj 11-3 Náš kraj 11-4

Občasník Náš kraj – náš domov č.11/2015 ke stažení (PDF)

Magazín SLK – říjen 2015

Magazín SLK říjen 2015
Download PDF magazínu SLK – říjen 2015

Kdo nás podporuje

náhled regionální mapy
close button

Semilsko

Stanislav Doubek / Bozkov / starosta
Mgr. Petr Hlůže / Jesenný / starosta
Dalibor Lampa / Benešov u Semil / starosta
Ing. Jaroslav Křapka / Háje nad Jizerou / starosta
Milan Klikar / Stružinec / starosta
Mgr. Jan Farský / Semily / starosta
Lena Mlejnková / Semily / místostarostka
Vladimír Mastník / Lomnice nad Popelkou / starosta
Eva Zbrojová / Harrachov / starostka
Ing. Petr Matyáš / Rokytnice nad Jizerou / starosta
Lenka Cincibusová / Košťálov / místostarostka
Marie Kynčlová / Nová Ves nad Popelkou / starostka
Ing. Vlastimil Kraus / Syřenov / starosta
František Hanyš / Veselá u Semil / starosta
Jindřich Matura / Vysoké nad Jizerou / starosta
Vladimír Svoboda / Bělá / starosta
Ing. Tomáš Franc / Roprachtice / starosta
Ing. Marcela Volšičková / Semily / místostarostka
Milan Rychtr / Vítkovice v Krkonoších / starosta
Ing. Jaroslav Mejsnar / Benecko / starosta
Zbyněk Hartig / Jestřabí v Krkonoších / starosta
Hana Růžičková / Paseky nad Jizerou / starostka
Osvald Süss / Roztoky u Jilemnice / starosta
Leoš Mejvald / Martinice v Krkonoších / starosta
Ing. Miloslav Martin / Horní Branná / starosta
Jiří Ulvr / Studenec / starosta
Jana Holcová / Mříčná / starostka
Mgr. Stanislav Ulvr / zastupitel města Semily / učitel na gymnáziu
Libor Novák / Příkrý / starosta
Ing. Zbyněk Hrubec / Víchová nad Jizerou / starosta
Stanislav Dlouhý / Lomnice nad Popelkou / manažer areálu skoku na lyžích
Ladislav Jiřička / Čistá u Horek / starosta
Ing. Miroslav Kubát / Jablonec nad Jizerou / starosta
Ing. Tomáš Šimek / Chuchelna / starosta
Mgr. Jana Ducháčková / Zlatá Olešnice / místostarostka
Mgr. Dušan Pleštil, PhD. / Semily / učitel na lyceu, městský zastupitel
regionální mapa Semilsko Turnovsko Frýdlantsko Novoborsko Liberecko Liberec Jablonecko Jablonec Českolipsko Česká Lípa

Kalendář událostí

Srpen 2016
P Ú S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

Mapa poškozených silnic

náhled regionální mapy

Mapa poškozených silnic

close button mapa obcí
Umístění
Vítkov
Andělohorská
Frýdlantská
Nádražní
Liberecká
Umístění
Údolní ulice
Černá říčka
Desná - Pustiny
Umístění
Háje
Umístění
Dubá
Vrchovany
Doksy
Umístění
Lindava
Mařenice
Umístění
Husova
Smetanova
Umístění
Chotovice
Nový Bor
Umístění
Nádraží
Umístění
osada Roudný
osada Radvánovice
osada Sedmihorky
Umístění
Modřišice (malá a velký most)
Umístění
Arnoltice
Oldřiš
Umístění
Pěnčín
Svijanský Újezd
Umístění
Podolec - Šváby
Umístění
Frydštej
Koberovy
Mukařov
Umístění
Liberecká
Donínská
Umístění
Dlouhá mez
Hrádek
Umístění
Václavice
Umístění
Janovice
Jitrava - Zdislava
Hrádek n. N.
Umístění
Berany
Umístění
Nádraží
Umístění
Bítouchov
Umístění
Umístění
Dubnice
Žibřidice
Umístění
Vrhovany
Drchlava
Umístění
ul. Želivského
Umístění
Koberovy
Loučky - střed
Umístění
Zakšín
Heřmánky
Umístění
ul. Palackého
Slunečná
sídliště odbočka na Prysk
Umístění
Mníšek Křižany
Umístění
ul. Liberecká
ul. Sloupská
ul. Rumburských hrdinů
Lipová ul.
H.Pohil - Skalice
Umístění
Harrachov obchvat
Harrachov - Rýžoviště
Harrachov - Mýtiny
Umístění
radnice
pod Tomášovy kříže
 • Chrastava
 • Desná
 • Habartice
 • Vrchovany
 • Kunratice u Cvikova
 • Rychnov u Jablonce
 • Chotovice
 • Černousy
 • Karlovice
 • Přepeře
 • Bulovka
 • Příšovice
 • Jestřebí
 • Malá Skála
 • Hrádek nad Nisou
 • Chotyně
 • Bílý Kostel nad Nisou
 • Rynoltice
 • Velké Hamry
 • Jesenný
 • Semily
 • Janovice v Podještědí
 • Chlum
 • Jabloncec nad Nisou
 • Loučky
 • Dubá
 • Kamenický Šenov
 • Kryštofovo údolí
 • Nový Bor
 • Harrachov
 • Paseky nad Jizerou